Thursday, June 21, 2012

ആശങ്കകള്‍ക്കിടയിലും വായനയുടെ നീര്‍മാതളങ്ങള്‍ പൂത്തുലയുന്നു

കോഴിക്കോട്: പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ജ്ഞാനത്തിന്‍െറ അഗ്നി പടന്നിരുന്നകാലം അവസാനിച്ചെന്നും വായന മലയാളിക്ക് അന്യമായെന്നും ആക്ഷേപമുയരുമ്പോള്‍ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും എ.സി പുസ്തകശാലകളും വായനശാലകളും വായന പുനര്‍ജീവിച്ചെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഒ.വി. വിജയന്‍െറ ‘ഖസാക്കിന്‍െറ ഇതിഹാസം’ 52ാം പതിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നത്. തകഴിയുടെ ‘ചെമ്മീന്‍’ 14ാം പതിപ്പിറങ്ങിയപ്പോള്‍ എം. മുകുന്ദന്‍െറ ‘മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍’ എന്ന നോവലിന്‍െറ 31ാം പതിപ്പും ‘ദൈവത്തിന്‍െറ വികൃതികളു’ടെ 19ാം പതിപ്പുമാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. 32ാം പതിപ്പിറങ്ങിയ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ‘നീര്‍മാതളം പൂത്തകാലം’ ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞുവെന്ന് പുസ്തകശാലക്കാര്‍ പറയുന്നു. എം.ടിയുടെ ‘നാലുകെട്ട്’, ‘അസുരവിത്ത്’,‘കാലം’, ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ‘രമണന്‍’, ബേപ്പൂര്‍ സുല്‍ത്താന്‍െറ ‘പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ‘അനുരാഗത്തിന്‍െറ ദിനങ്ങള്‍’ തുടങ്ങിയവ പുതിയ പതിപ്പില്‍ പെട്ടെന്നുതന്നെ വിറ്റഴിയപ്പെടുന്നു. ‘കേരളത്തില്‍ പത്തോളം പുതിയ ഷോപ്പുകളാണ് ഡി.സി ബുക്സ് തുറന്നത്. ബെന്യാമിന്‍െറ ‘ആടുജീവിതം’ ബെസ്റ്റ്സെല്ലര്‍ ആയിരുന്നു. മലയാളത്തില്‍ എം.ടിയുടെയും ഇംഗ്ളീഷില്‍ ചേതന്‍ ഭഗതിന്‍െറയും രചനകളാണ് കൂടുതല്‍ വിറ്റഴിയുന്നത്. പുതിയ എഴുത്തുകാരായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനും സുസ്മേഷ് ചന്ത്രോത്തിനും ഉണ്ണി.ആറിനും കെ.ആര്‍. മീരക്കും പ്രിയ.എസിനും വായനക്കാരേറെയാണ്.
ലൈബ്രറികളില്‍ നിന്നുമെടുത്ത് വായിക്കുന്നവരും കൂടിവരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 3000 ത്തോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ദേശപോഷിണി വായനശാലയില്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ 2003 മലയാളം പുസ്തകങ്ങളും 630 ഇംഗ്ളീഷ് പുസ്തകങ്ങളും 127 ഹിന്ദി ബുക്കുകളുമുണ്ട്. ‘ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വായിക്കപ്പെട്ട ബെന്യാമിന്‍െറ ആടുജീവിതത്തിന്‍െറ ആറു കോപ്പിയും വായനക്കാര്‍ കൈമാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നിരുന്നു. ചേതന്‍ ഭഗതിന്‍െറ എല്ലാ നോവലുകളുടെയും മൂന്നുകോപ്പി വീതവുമുണ്ട്. അതിനും ഷെല്‍ഫിലിരിക്കാന്‍ സമയമില്ല.’ -ലൈബ്രേറിയന്‍ വിശ്വനാഥന്‍ പറയുന്നു. മിക്ക ലൈബ്രറികളിലും അംഗത്വവും കൂടിവരുന്നുണ്ട്. ‘2011-2012ല്‍ ജില്ലയില്‍ മാത്രം 12 പുതിയ ലൈബ്രറികളാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഒരു ലൈബ്രറിയും പൂട്ടിയിട്ടില്ല.http://www.madhyamam.com/news/173869/120619Tuesday, June 19, 2012

Every society is judged by how it treats it's least fortunate amongst them


A wise man once said every society is judged by how it treats it's leastfortunate amongst them.

Two Choices What would you do?....you make the choice. Don't look for a punchline, there isn't one. Read it anyway. My question is: Would you have made the same choice?


At a fundraising dinner for a school that serves children with learningdisabilities, the father of one of the students delivered a speech that would never be forgotten by all who attended. After extolling the school and its dedicated staff, he offered a question:'When not interfered with by outside influences, everything nature does, is done with perfection.Yet my son, Shay, cannot learn things as other children do. He cannot understand things as other children do.Where is the natural order of things in my son?'The audience was stilled by the query.

The father continued. 'I believe that when a child like Shay, who was mentally and physically disabled comes into the world, an opportunity torealize true human nature presents itself, and it comes in the way otherpeople treat that child.'Then he told the following story:Shay and I had walked past a park where some boys Shay knew we are playing baseball. Shay asked, 'Do you think they'll let me play?' I knewthat most of the boys would not want someone like Shay on their team, but as a father I also understood that if my son were allowed to play, it would give him a much-needed sense of belonging and some confidence to be accepted by others in spite of his handicaps.I approached one of the boys on the field and asked (not expecting much) if Shay could play. The boy looked around for guidance and said,'We're losing by six runs and the game is in the eighth inning. I guess he can be on our team and we'll try to put him in to bat inthe ninth inning.'Shay struggled over to the team's bench and, with a broad smile, put on a team shirt. I watched with a small tear in my eye and warmth in my heart. The boys saw my joy at my son being accepted.In the bottom of the eighth inning, Shay's team scored a few runs bu twas still behind by three.In the top of the ninth inning, Shay put on a glove and played in the right field. Even though no hits came his way, he wasobviously ecstatic just to be in the game and on the field, grinning from earto ear as I waved to him from the stands.

In the bottom of the ninth inning, Shay's team scored again.Now, with two outs and the bases loaded, the potential winning run was on base and Shay was scheduled to be next at bat.At this juncture, do they let Shay bat and give away their chance to win the game?Surprisingly, Shay was given the bat. Everyone knew that a hit was all but impossible because Shay didn't even know how to hold the bat properly, much less connect with the ball.However, as Shay stepped up to the plate, the pitcher, recognizing that the other team was putting winning aside for this moment in Shay'slife, moved in a few steps to lob the ball in softly so Shay could at least make contact.

The first pitch came and Shay swung clumsily and missed.The pitcher again took a few steps forward to toss the ball softly towards Shay.As the pitch came in, Shay swung at the ball and hit a slow ground ball right back to the pitcher.The game would now be over.

The pitcher picked up the soft grounder and could have easily thrown theball to the first baseman.Shay would have been out and that would have been the end of the game.Instead, the pitcher threw the ball right over the first baseman's head, out of reach of all team mates.Everyone from the stands and both teams started yelling, 'Shay, run to first!Run to first!'Never in his life had Shay ever run that far, but he made it to first base.He scampered down the baseline, wide-eyed and startled.Everyone yelled, 'Run to second, run to second!'Catching his breath, Shay awkwardly ran towards second, gleaming and struggling to make it to the base..By the time Shay rounded towards second base, the right fielder had the ball . the smallest guy on their team who now had his first chance to be the hero for his team.

He could have thrown the ball to the second-baseman for the tag, bu theunderstood the pitcher's intentions so he, too, intentionally threw the ball high and far over the third-baseman's head..Shay ran toward third base deliriously as the runners ahead of him circled the bases toward home.All were screaming, 'Shay, Shay, Shay, all the Way Shay's reached third base because the opposing shortstop ran to help him by turning him in the direction of third base, and shouted, 'Run to third!Shay, run to third!'As Shay rounded third, the boys from both teams, and the spectators,were on their feet screaming, 'Shay, run home! Run home!'Shay ran to home, stepped on the plate, and was cheered as the hero who hit the grand slam and won the game for his team 'That day', said the father softly with tears now rolling down his face, 'the boys from both teams helped bring a piece of true love and humanity into this world'..Shay didn't make it to another summer. He died that winter, having never forgotten being the hero and making me so happy, and coming home and seeing his Mother tearfully embrace her little hero of the day!AND NOW A LITTLE FOOT NOTE TO THIS STORY:

We all send thousands of jokes through the e-mail without a second thought, but when it comes to sending messages about life choices,people hesitate.

We all have thousands of opportunities every single day to help realize the 'natural order of things.'So many seemingly trivial interactions between two people present us with a choice:Do we pass along a little spark of love and humanity or do we pass up those opportunities and leave the world a little bit colder in the process?A wise man once said every society is judged by how it treats it's least fortunate amongst them.


Thanks & best regards

(Shared by E-Mail by Ashraf Uneen)

Monday, June 18, 2012

Project Management Professional -PMP

I would like to share few tips suggested by a brother who passed PMP Examination recently.

1. Please read PMBOK thoroughly atleast 3 times. Make notes of anything you feel important in your own notes.
2. Read and understand Rita Mulcahy PMP exam prep book.
3. In Strict Exam mode give a practice Super PMP Exam in Rita Fastrack.
3. Answer all the questions in the Solus exam questions book and understand the answers and explanation.
4. Take Rita exam again
5. Take PMP simulation exams from
a) www.examcentral.com
b) www.pmstudy.com

If you score 80% or more in those exams schedule PMP exam or else repeat learning process in weak areas.

Good luck!
Shared by Bhavani Krishna Mallena PMP (C./O: Solus farooq

Friday, June 15, 2012

Parenting and Life Skills for Children


My son and daughter attended a 24 hour long life skills training camp organized by ISPAF (Indian School Parents Forum). 
Even though you / your child did not attend the camp, the message in the mail can be understood and practiced to certain extend!............ Hence the sharing. 
Don't forget to come back and leave your experience with your kids on this, in the comments column. 
==================================================  
Dear Parent,
It has been more than a week since we conducted the camp. It is important that we follow up on the learning that they underwent during the camp. We need your help to ensure that the skills become their habit. I would like to give you a few guidelines to make this happen.
Step # 1
Engage in a conversation with them : Spend some time with your wards trying to recollect the camp experience. Ask them questions like:
What did you like the most in the camp?
Why did you like it?
What are you doing on a daily basis to apply the skills in their real life?
This is just casual chat. So take it easy and don’t make them feel uncomfortable.
Step # 2 – Do it Today!
Do it today was one of the sessions we did with the juniors. This is basically to discipline the kids to understand what is needed to be done TODAY! They usually put off their daily tasks to tomorrow and then tomorrow, which is called Procrastination. If, we as parents , could inculcate the habit of doing today’s task today and not putting off for tomorrow, I would say that we are successful to a greater extend in guiding them to a successful life.
Questions to ask.
Do you know what Procrastination is?
Putting off important tasks, until later and then later and later, while one keep themselves busy with not so important activities.
Do you think that you Procrastinate things?
You will know if they have this habit or not. So they have to be honest with you.
Step # 3 – Take time to plan
Get them take action with your help.
Ask them do a list of all things they want to do in the coming week, like completing their study portions, visiting their friends, shopping, watching television etc.
Ask them to put ‘A’ on their important things as a student, then put ‘B’ on all second important things and ‘C’ on all not that important things. Also ask them put ‘E’ on all things that they can eliminate from the list. You should then check this list to make sure that they are doing it properly.
 
This list should then turn into a daily list, so they know that what exactly they should be doing daily. Get them to commit to this list and follow up with them. Again no force or blaming! Be patient until they it becomes their habit.
 
Once the daily list is ready, ask them to do all A items and not to do any B or C items until they complete all A items of the day. This will bring their focus on all important things in their life and help them to understand the items they should be eliminating.
 
The weekly list should then become, a monthly, quarterly ,half yearly , yearly and 3 to 5 year list, at a later stage. This is where they can effectively set their goals and follow through it.
I know this is not a simple task. The best way to make them practice is to practice it by yourself, if you are already not doing it. Let us be a role model for our children!
You can call me  any time between 7 pm and 11 pm, 7 days a week, if you require any clarification or assistance in this regard.
Thank you for your trust in ISPAF. Our mission is to help the young generation to be able to successfully face challenges of their life.

Tuesday, June 12, 2012

CBSE topper sets his sights on civil service examsSpecial Arrangement Manipuri boy Mohammad Ismat along with his father who scored the highest mark in the All -India Senior Secondary Certificate Examination.


Mohammad Ismat, the Manipuri boy who has topped the all-India CBSE Class XII Board examinations in the science stream, is nurturing a dream to top the Civil Services Examinations, too.
By way of preparation, he plans to join St. Stephen's College, Delhi, to do B. Sc. (Honours).
Ismat hails from Lilong Haoreibi in Thoubal district, 15 km from Imphal. The village has very poor electricity supply and no internet connection.
“I also want to become a topper in the Civil Services Examinations conducted by the UPSC. I want to serve my country for peace and communal harmony. For now, I want to take admission to St. Stephen's College to do B.Sc. (Honours) in Physics,” he told The Hindu.
He brought laurels to his school, Zenith Academy in Imphal, where he joined after completing Class X at Sainik School, also in Imphal. “I studied Class IX and X in Sainik School and passed the Class X board examinations with 92.4 per cent. I left Sainik School because of financial constraints,” he said.
Ismat's mother died when he was only 18 months. His father, Maulana Bashirur Rahman, is a teacher in a primary school. He is the seventh child and only son of the family; six elder sisters are all graduates.
After school hours, Ismat had to study mostly in candlelight, as electricity is available for hardly three-four hours a day in the village. Ismat scored 495 out of 500 marks, securing centum in mathematics, chemistry, fine arts and home science and 98 in English and 97 in physics.
Keywords: Mohammad Ismat, CBSE board exams


https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/137e0e37cff2ba2c

Tuesday, June 5, 2012

Save the Indian Rupee


YOU CAN MAKE A HUGE DIFFERENCE TO THE INDIAN ECONOMY BY FOLLOWING FEW SIMPLE STEPS:-

Please spare a couple of minutes here for the sake of India . 


I got this article from one of my friend
s, but it's true. I can see this in day to day life.

Here's a small example:- 

Before 
12 months 1 US $ = INR Rs 42
After 
12 months, now 1 $ = INR Rs 55.5

Do you think US Economy is booming? No, but Indian Economy is Going Down.


Our economy is in your hands....


INDIAN economy is in a crisis. Our country like many other ASIAN countries, is undergoing a severe economic crunch. Many INDIAN industries are closing down. The INDIAN economy is in a crisis and if we do not take proper steps to control those, we will be in a critical situation.


More than 30,000 crore rupees of foreign exchange are being siphoned out of our country on products such as cosmetics, snacks, tea, beverages, etc... which are grown, produced and consumed here.A cold drink that costs only 70 / 80 paisa to produce, is sold for Rs.9 and a major chunk of profits from these are sent abroad. This is a serious drain on INDIAN economy.We have nothing against Multinational companies, but to protect our own interestsm we request everybody to use INDIAN products only atleast for the next two years. With the rise in petrol prices, if we do not do this, the Rupee will devalue further and we will end up paying much more for the same products in the near future. What you can do about it?


1. Buy only products manufactured by WHOLLY INDIAN COMPANIES.
2. ENROLL as many people as possible for this cause.....Each individual should become a leader for this awareness. This is the only way to save our country from severe economic crisis. You don't need to give-up your lifestyle. You just need to choose an alternate product.


All categories of products are available from WHOLLY INDIAN COMPANIES.


LIST OF PRODUCTS

COLD DRINKS:-


DRINK LEMON JUICE, FRESH FRUIT JUICES, CHILLED LASSI (SWEET OR SOUR), BUTTER MILK, COCONUT WATER, JAL JEERA, ENERJEE, and MASALA MILK...


INSTEAD OF
 COCA COLA, PEPSI, LIMCA, MIRINDA, SPRITE

BATHING SOAP:-
 
USE CINTHOL & OTHER GODREJ BRANDS, SANTOOR, WIPRO SHIKAKAI, MYSORE SANDAL, MARGO, NEEM, EVITA, MEDIMIX, GANGA , NIRMA BATH & CHANDRIKA 


INSTEAD OF LUX, LIFEBUOY, REXONA, LIRIL, DOVE, PEARS, HAMAM, LESANCY, CAMAY, PALMOLIVETOOTH PASTE:-
 
USE NEEM, BABOOL, PROMISE, VICO VAJRADANTI, PRUDENT, DABUR PRODUCTS, MISWAK


INSTEAD OF COLGATE, CLOSE UP, PEPSODENT, CIBACA, FORHANS, MENTADENT
.


TOOTH BRUSH: -
 

USE PRUDENT, AJANTA , PROMISE


INSTEAD OF COLGATE, CLOSE UP, PEPSODENT, FORHANS, ORAL-B


SHAVING CREAM:-
 
USE GODREJ, EMAMI


INSTEAD OF PALMOLIVE, OLD SPICE, GILLETEBLADE:- 

USE SUPERMAX, TOPAZ, LAZER, ASHOKA


INSTEAD OF SEVEN-O -CLOCK, 365, GILLETTE
 


TALCUM POWDER:-
 
USE SANTOOR, GOKUL, CINTHOL, WIPRO BABY POWDER, BOROPLUS


INSTEAD OF PONDS, OLD SPICE, JOHNSON'S BABY POWDER, SHOWER TO SHOWERMILK POWDER:-
 
USE INDIANA, AMUL, AMULYA


INSTEAD OF ANIKSPRAY, MILKANA, EVERYDAY MILK, MILKMAID.SHAMPOO:-
 
USE LAKME, NIRMA, VELVETTE


INSTEAD OF HALO, ALL CLEAR, NYLE, SUNSILK, HEAD AND SHOULDERS, PANTENE


MOBILE CONNECTIONS
:- 
USE BSNL, AIRTEL


INSTEAD OF HUTCH


Food Items
:- 
Eat Tandoori chicken, Vada Pav, Idli, Dosa, Puri, Uppuma


INSTEAD OF KFC, MACDONALD'S, PIZZA HUT, A&W


Every
 INDIAN product you buy makes a big difference. It saves INDIA . Let us take a firm decision today. 


BUY INDIAN TO BE INDIAN - We are not against of foreign products.


WE ARE NOT ANTI-MULTINATIONAL. WE ARE TRYING TO SAVE OUR NATION. EVERY DAY IS A STRUGGLE FOR A REAL FREEDOM. WE ACHIEVED OUR INDEPENDENCE AFTER LOSING MANY LIVES.

THEY DIED PAINFULLY TO ENSURE THAT WE LIVE PEACEFULLY. THE CURRENT TREND IS VERY THREATENING.


MULTINATIONALS CALL IT GLOBALIZATION OF INDIAN ECONOMY. FOR INDIANS LIKE YOU AND ME, IT IS RE-COLONIZATION OF INDIA . THE COLONIST'S LEFT INDIA THEN. BUT THIS TIME, THEY WILL MAKE SURE THEY DON'T MAKE ANY MISTAKES.WHO WOULD LIKE TO LET A "GOOSE THAT LAYS GOLDEN EGGS" SLIP AWAY?PLEASE REMEMBER: POLITICAL FREEDOM IS USELESS WITHOUT ECONOMIC INDEPENDENCERUSSIA , S.KOREA , MEXICO - THE LIST IS VERY LONG!! LET US LEARN FROM THEIR EXPERIENCE AND FROM OUR HISTORY. LET US DO THE DUTY OF EVERY TRUE INDIAN.FINALLY, IT'S OBVIOUS THAT YOU CAN'T GIVE UP ALL OF THE ITEMS MENTIONED ABOVE. SO GIVE UP AT LEAST ONE ITEM FOR THE SAKE OF OUR COUNTRY!


Please forward this message to all your friends to create awareness. 


"LITTLE DROPS MAKE A GREAT OCEAN ."

PLEASE TRY TO BE AN INDIAN.....


(Received by E-Mail from Brother Sulfi Vaniyambalam)